Aktualności

28.01 g.10.00-14.10 Zapraszamy na drugą część workshopu: "Hydrogen Projects in Transport". Wśród prelegentów: Tomasz Dominiak, TOR Transport Consultants, Fiona Simon, Australian Hydrogen Council, Nicola Smith, ULEMCo, Paweł Piotrowicz TUV-SUD, Dr Ben Todd, Arcola Energy.
Informacje i zgłoszenia: justyna.wloga@pime.com.pl

Formularz zgłoszeniowy: /file/cke_1611576324_POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - 28.01.docx

 

Misja

PIME jest organizacją wspierającą i promującą rozwój technologii magazynowania energii, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w magazyny energii w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii z magazynów jako innowacyjnego źródła przechowywania energii a w szczególności poprawienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie przewidywalności i sterowalności OZE z zastosowaniem magazynów energii jako buforu pomiędzy niestabilnymi źródłami i resztą systemu elektroenergetycznego.

Cele strategiczne

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii jest wiodącą organizacją reprezentującą interesy podmiotów korzystających z technologii magazynowania energii i elektromobilnosci w Polsce. PIME powołane zostało w celu prowadzenia działalności wspomagającej bezpieczeństwo energetyczne, poszanowanie środowiska oraz rozwój gospodarczy.

 

  • Nadrzędnym celem Izby jest praca na rzecz poprawy istniejących i tworzenia nowych zapisów prawnych.

  • Zwiększenia politycznej i społecznej świadomości w zakresie stosowania magazynów energii, w celu umożliwienia dynamicznego rozwoju. Większego wykorzystania tej technologii w Polsce.

  • Tworzenie efektywnych strategii mających na celu zwalczanie barier rozwoju technologii magazynowania energii i elektromobilności.

  • Podejmowanie inicjatyw, mających na celu zwalczanie barier rozwoju technologii magazynowania energii.

STRUKTURA ORGANIZACJI

ZARZĄD
Krzysztof Strukowicz - Prezes Zarządu
Krzysztof Kochanowski - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny
Wojciech Cetnarski - Wiceprezes Zarządu
Michał Gorzoch - Wiceprezes Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA
Piotr Szymański - Przewodniczący
Krzysztof Muller - Sekretarz
 
RADA PIME
Michał Prażyński - Przewodniczący

STATUT