Członkostwo

Członkami PIME mogą być też osoby fizyczne i prawne. Członka PIME przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, po uzyskaniu opinii Rady Stowarzyszenia i po wpłaceniu składki członkowskiej. Członkowie PIME dzielą się na Członków:

    -założycieli,
    -zwyczajnych,
    -wspierających,
    -honorowych.

Wystarczy kilka kroków, aby zostać członkiem PIME:

  • Kontakt z biurem PIME.

  • Przedstawienie kandydatury do akceptacji Zarządowi PIME.

  • Po otrzymaniu aprobaty Zarządu, kandydat otrzymuje deklarację członkowską, w której musi zadeklarować formę członkostwa.

  • Po przesłaniu podpisanej deklaracji i wpłaceniu składki członkowskiej na konto PIME, następuje formalne przyjęcie do grona członków.

Krzysztof Kochanowski - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny

tel. 606 69 29 17, email: krzysztof.kochanowski@pime.com.pl

Justyna Włoga - Project Manager Akademia Wiedzy PIME

tel. +48 507 12 05 57, email: justyna.wloga@pime.com.pl

Korzyści