AKADEMIA WIEDZY PIME - WARSZTATY TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA ENERGII - WARSZTAT DRUGI

Magazyny energii - budowa, serwis, eksploatacja,  bezpieczeństwo, koszty

 • Warsztat pierwszy: Magazyny energii w technolgii bateryjnej - 21 listopada 2018 r. (odbył się - szczegóły tutaj)

 • Warsztat drugi: Magazyny energii w technologii elektrochemicznej – projektowanie i konfiguracja systemu, współpraca  z sieciami energetycznymi, finansowanie instalacji - 20 lutego 2019 r. 

 • Warsztat trzeci: Magazyny energii w technologii przepływowej - kwiecień 2019 r.

 • Warsztat czwarty: Magazyny energii w technologii wodorowej: baterii wodorowych niskotemperaturowych i wysokotemperaturowych - czerwiec 2019 r.

                                       Agenda Warsztatu Akademii Wiedzy PIME

CYKL: Magazyny energii - budowa, serwis, eksploatacja i bezpieczeństwo
 

Warsztat DRUGI: Magazyny energii w technologii elektrochemicznej – projektowanie i konfiguracja systemu, współpraca  z sieciami energetycznymi, finansowanie instalacji
 

Miejsce: Kancelaria SKS Legal, ul. Jasna 26, Warszawa
Termin: 20 LUTEGO 2018
Partnerzy: SIEMENS, Impact  Clean Technology, My-Soft, SKS Legal

 

9.30      REJESTRACJA

10.00 – 11.30 

 • Budowa magazynu energii – podstawowe elementy systemu i urządzenia
 • Zasady projektowania i doboru głównych elementów/urządzeń i systemów magazynu energii (m.in. połączenie równoległe akumulatorów/ogniw) – skalowalność systemu
 • Instalacja i rozruch magazynu energii

 

Prelegent: RADOSŁAW GUTOWSKI

11.30    PRZERWA

 

11.45 – 13.30

 • Analiza zgłoszonych uwag do projektu regulacji dot. magazynowania energii w nowelizowanym Prawie Energetycznym
 • Prezentacja zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych
 • Dyskusja nad zasadnością zgłoszonych uwag

 

Prelegent: KRZYSZTOF KOCHANOWSKI

13.30    PRZERWA

 

14.00 – 16.00

 • Współpraca magazynu z sieciami AC i DC – problemy w ujęciu technicznym
 • Mikro i małe systemy magazynowania energii 1, 2 i 3 fazowe
 • Magazyny energii spojrzenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego
 • Finansowanie ze środków NFOŚiGW innowacyjnych projektów energetycznych z wykorzystaniem magazynu energii

 

Prelegenci: MARIUSZ KŁOS, RAFAŁ KUŹNIAK, GRZEGORZ TOBOLCZYK

16.00    ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

 

PRELEGENCI:

 1. Mariusz Kłos, Akademia Wiedzy PIME (Instytut Energetyki, Politechnika Warszawska)
 2. Radosław Gutowski, Akademia Wiedzy PIME (Impact  Clean Technology)
 3. Rafał Kuźniak, Siemens
 4. Grzegorz Tobolczyk, NFOŚiGW
 5. Krzysztof Kochanowski, Akademia Wiedzy PIME (PIME)

 

 

Kontakt do organizatora:

PIME: Krzysztof Kochanowski

Email: biuro@pime.pl

Tel. 606692917

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)

AGENDA (pobierz)