AKADEMIA WIEDZY PIME - WARSZTATY TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA ENERGII - WARSZTAT DRUGI

Magazyny energii - budowa, serwis, eksploatacja,  bezpieczeństwo, koszty

 • Warsztat pierwszy: Magazyny energii w technolgii bateryjnej - 21 listopada 2018 r. (odbył się - szczegóły tutaj)

 • Warsztat drugi: Magazyny energii w technologii elektrochemicznej – projektowanie i konfiguracja systemu, współpraca  z sieciami energetycznymi, finansowanie instalacji - 20 lutego 2019 r. 

 • Warsztat trzeci: Magazyny energii w technologii przepływowej - kwiecień 2019 r.

 • Warsztat czwarty: Magazyny energii w technologii wodorowej: baterii wodorowych niskotemperaturowych i wysokotemperaturowych - czerwiec 2019 r.

                                       Agenda Warsztatu Akademii Wiedzy PIME

CYKL: Magazyny energii - budowa, serwis, eksploatacja i bezpieczeństwo
 

Warsztat DRUGI: Magazyny energii w technologii elektrochemicznej – projektowanie i konfiguracja systemu, współpraca  z sieciami energetycznymi, finansowanie instalacji
 

Miejsce: Kancelaria SKS Legal, ul. Jasna 26, Warszawa
Termin: 20 LUTEGO 2018
Partnerzy: NFOŚiGW, Impact  Clean Technology, My-Soft, ENERGON Advanced Energetics, SIEMENS

 

9.30 - 10.00 REJESTRACJA
 

10.00 – 12.00  WARSZTATY
 

Analiza zgłoszonych uwag do projektu regulacji dot. magazynowania energii w nowelizowanym Prawie Energetyczny

 • Prezentacja zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych
 • Dyskusja nad zasadnością zgłoszonych uwag

 


12.00 – 12.30 PRZERWA

 

12.30 - 16.00  WARSZTATY
 

 • Finansowanie ze środków NFOŚiGW innowacyjnych projektów energetycznych z wykorzystaniem magazynu energii
 • Przemysłowe magazyny energii i ich zastosowanie oraz ekonomika inwestycji
 • Budowa magazynu energii – podstawowe elementy systemu i urządzenia
 • Zasady projektowania i doboru głównych elementów/urządzeń i systemów magazynu energii (m.in. połączenie równoległe akumulatorów/ogniw) – skalowalność systemu
 • Współpraca magazynu z sieciami AC i DC – problemy w ujęciu technicznym
 • Instalacja i rozruch magazynu energii
 • Mikro i małe systemy magazynowania energii 1, 2 i 3 fazowymi
 • Bezpieczeństwo użytkowania magazynu energii

 

16.00
ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

 

 

Kontakt do organizatora:

PIME: Krzysztof Kochanowski

Email: biuro@pime.pl

Tel. 606692917

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)