Kim jesteśmy

Szanowni Państwo!

 

     Za nami trzy warsztaty w ramach cyklu "Magazyny energii w Rynku Mocy". Dziękujemy uczestnikom, że skorzystali z naszych szkoleń oraz partnerom merytorycznym za podzielenie się unikalną i specjalistyczną wiedzą. Uruchamiamy Akademię Wiedzy PIME z uznanymi autorytetami naukowymi i biznesowymi o potwierdzonych referencjach w obszarze technologii magazynowania energii i elektromobilności. W ramach Akademii Wiedzy PIME rozpoczynamy dwa nowe cykle warsztatów

Magazyny energii - budowa, serwis, eksploatacja,  bezpieczeństwo, koszty

 • Warsztat pierwszy: Magazyny energii w technolgii bateryjnej - 21 listopada 2018 r. (szczegóły tutaj)

 • Warsztat drugi: Prosumenckie magazyny energii w technologii słonej wody - styczeń 2019 r.

 • Warsztat trzeci: Magazyny energii w technologii przepływowej - marzec 2019 r.

 • Warsztat czwarty: Magazyny energii w technologii wodorowej: baterii wodorowych niskotemperaturowych i wysokotemperaturowych - maj 2019 r.

Prawda i mity polskiej elektromobilności

 • Warsztat pierwszy: Analiza  obciążalności sieci elektroenergetycznej - scenariusze rozwoju rynku infrastruktury elektromobilności w Polsce - 18 grudnia 2018 r. (szczegóły tutaj)

 • Warsztat drugi: Ładowanie pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem magazynu energii - ekonomika, eksplotacja, technologia, modele biznesowe, przepisy - luty 2019 r.

 • Warsztat trzeci: Ekonomika instalacji stacji zasilania (dla różnych wariantów i lokalizacji), łączny koszt budowy i infrastruktury stacji ładowania w Polsce, z uwzględnieniem mocy i szybkości ładowania, typów  (różne warianty i scenariusze) - kwiecień 2019 r.

 • Warsztat czwarty: Wymagania techniczne i handlowe dla operatorów infrastruktury elektromobilności - czerwiec 2019 r.

 

   Szkolenia są przeznaczone dla inwestorów oraz firm eksploatujących magazyny energii i instalacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Szczegółową informację i aktualną agendę znajdziecie Państwo w zakładce Wydarzenia (strona 3). Przyjmujemy rezerwację miejsc na warsztaty. Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy przesyłać zgłoszenia na adres: biuro@pime.pl

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PIME

 

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii jest organizacją pozarządową, która działa od 2016 roku. Podstawą działania PIME jest Ustawa o Stowarzyszeniach.

PIME zostało założone przez grupę osób zainteresowanych wdrażaniem technologii magazynowania energii w Polsce. Jest jedyną w kraju organizacją lobbującą na rzecz ukształtowania odpowiednich ram prawnych, pozwalających na rozwój rynku energii z wykorzystaniem technologii magazynowania energii.

PIME zrzesza podmioty zainteresowane rozwojem technologii magazynowania energii i elektromobilnościi współpracuje z czołowymi firmami i instytucjami działającymi na rynku energii w Polsce: producentami i sprzedawcami energii, dystrybutorami energii, odbiorcami energii, deweloperami, producentami magazynów energii, producentami systemów ICT do obsługi magazynów energii, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Władze PIME: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zarząd, Rada Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna.

 

 

Misja

PIME jest organizacją wspierającą i promującą rozwój technologii magazynowania energii, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w magazyny energii w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii z magazynów jako innowacyjnego źródła przechowywania energii a w szczególności poprawienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie przewidywalności i sterowalności OZE z zastosowaniem magazynów energii jako buforu pomiędzy niestabilnymi źródłami i resztą systemu elektroenergetycznego.

Członkostwo

Członkami PIME mogą być też osoby fizyczne i prawne. Członka PIME przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, po uzyskaniu opinii Rady Stowarzyszenia i po wpłaceniu składki członkowskiej. Członkowie PIME dzielą się na Członków:

 • założycieli,
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

Wystarczy kilka kroków, aby zostać członkiem PIME:

 • Kontakt z biurem PIME.

 • Przedstawienie kandydatury do akceptacji Zarządowi PIME.

 • Po otrzymaniu aprobaty Zarządu, kandydat otrzymuje deklarację członkowską, w której musi zadeklarować formę członkostwa.

 • Po przesłaniu podpisanej deklaracji i wpłaceniu składki członkowskiej na konto PIME, następuje formalne przyjęcie do grona członków.

Wydarzenia

Zapraszamy do lektury relacji z wydarzeń w kraju i za granicą w których wzięli udział członkowie PIME. Prezentujemy też w tym miejscu infromacje ważne dla sektora magazynowania energii w tym opracowania naukowe i rynkowe polskie i zagraniczne.

 • Podpisanie porozumienia między AGH a Polską Izbą Magazynowania Energii
 • Walne Zgromadzenie PIME
 • World Collaborative Mobility Congress
 • Ekologizacja transportu poprzez zastosowanie fotowoltaiki dla zasilania samochodów elektrycznych (EV)

Kontakt

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

KRS 0000633819

NIP 9512418339

Regon 365271058

ING Bank Śląski S.A. Nr konta: PL 77 1050 1025 1000 0090 3103 2965

 • +48 606 692 917
 • ul. Bagatela 10, 00-585 Warszawa

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, a nie mogą się Państwo dodzwonić do naszego biura. Prosimy o kontakt, za pomocą formularza kontaktowego.
Odpowiemy tak szybko jak to tylko możliwe.